Профілактика

Профілактика алкоголізму

Під профілактикою алкоголізму маються на увазі психологічні способи, спрямовані на формування негативного ставлення до алкоголю. Завдання методів полягає у формуванні способу життя людини без виникнення у нього тяги до алкоголю.

Виділяють три основні етапи профілактики алкоголізму.

Первинна профілактика алкоголізму включає в себе заходи, спрямовані на попередження причин виникнення алкоголізму. Оптимальним періодом з точки зору формування антиалкогольних установок є вік нижче середнього. Пояснювальна робота повинна бути спрямована на заперечення споживання алкоголю як символу престижу. Необхідно розповісти про згубні властивості алкоголю і можливі наслідки його вживання, сформувати у свідомості альтернативу стилю життя, який включає споживання алкоголю.

Доведено, що найбільш дієвим способом профілактики є метод, спрямований на формування такої смислової орієнтації особистості, для якої алкоголь не може бути цінністю в житті.
Вторинна профілактика алкоголізму працює безпосередньо з людьми, які вже вживають алкоголь. До складу даної профілактики входять діагностика, розкриття психологічного неблагополуччя особистості, пропозиція широкої психологічної допомоги. Застосовуються:
— Робота з безпосереднім оточенням і сім’єю пацієнта,
— Зустрічі з колишніми алкоголіками,
— Клінічна бесіда,
— Кабінети анонімної наркологічної та соціально-психологічної допомоги.

Третинна профілактика алкоголізму надає кваліфіковану допомогу хворим, що видужують від алкоголізму. Гарним прикладом є організація психологічних консультацій або відвідування суспільства анонімних алкоголіків, створення клубів тверезості та інше.

На сучасному етапі розвитку багато які страждають алкогольною залежністю звертаються по допомогу або примусово направляються на лікування тільки після якого-небудь життєвої кризи. Профілактика, діагноз і лікування алкоголізму на самих ранніх стадіях мають величезне значення, як і при будь-якому іншому захворюванні.